Stingray

Legal name:

Stingray Marine Solutions AS

Organisation number:

NO 999 059 198 MVA

Owners:

Beck Engineering AS (53.83 %)

Norsk Innovasjonskapital III AS (29.91 %)

Other shareholders (16,26%)

stingray logo i grått.jpg